ชุดชั้นในวาโก้ ลดกระหน่ำ ในงาน ICC Fair ครั้งที่ 19
November 30, 2018
ทิพยประกันภัย จัดโปรโมชั่นพิเศษ ในงานมหกรรมยานยนต์ Motor Expo 2018
November 30, 2018

ร่วมแสดงความยินดี ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 
DSCF6478
 

กรีนไลฟ์พลัส ร่วมแสดงความยินดี คุณสมพงษ์ ปรีเปรม ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนที่ 14หลังจาก กระทรวงมหาดไทยเสนอ ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

โดยมีแนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กร ด้วยนโยบาย KEEN 14

1.สานงานเดิม (Keep Improving Exiting Business) ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กร และสานต่อนโยบายเดิมเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ด้วยการพัฒนาระบบไฟฟ้าพัฒนาองค์กรเพื่อให้ธุรกิจหลักของ PEA แข็งแกร่ง

2.เสริมธุรกิจใหม่ (Enhance New Business) เร่งรัดพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจหลัก ขยายขอบเขตการดำเนินงานไปสู่ธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้ดี

3.ใช้นวัตกรรม (Employ Innovation and Technology) พัฒนากระบวนการต่างๆ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยการใช้สินทรัพย์ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.หนุนนำทุนมนุษย์ (Nourish Human Resource) สร้างระบบและกลไกเพื่อนำศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

 
timeline-25610215-185355-1024x683