อายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ เปิดครัวต้อนรับคณะทีมงานจาก สพฐ.
December 4, 2018
“ พลังบุญทิพย ครั้งที่ 105 ”
December 6, 2018

ทิพยประกันภัย เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

 
S__6504502
 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานวโรกาสให้ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ นางวิชชุดา ไตรธรรม ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ และถวายปฏิทินพระพุทธชินราช ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร