ไทยจีนร่วมสร้างคลังสมองระดับชาติ ส่งเสริมการวิจัยหนึ่งแทบหนึ่งเส้นทาง
December 19, 2018
‘แอมเวย์’ รุกคนรุ่นใหม่! ดันยอดโค้งท้าย 1.9 หมื่นล้าน
December 19, 2018

ไทยจีนร่วมสร้างคลังสมองระดับชาติ ส่งเสริมการวิจัยหนึ่งแทบหนึ่งเส้นทาง

 
S__9142366
 

ศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย - จีน หรือ The Belt and Road Cooperation Research Center ( CTC ) ซึ่งร่วมจัดตั้งโดย สถาบันวิจัยการพัฒนาและยุทธศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยประชาชนแห่งประเทศจีน และศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดพิธีเปิดศูนย์ทางการและการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือกับ ศูนย์วิจัยเส้นทางสายไหมไทย-จีน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ณ กรุงเทพมหานคร

ภารกิจของศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย - จีน (CTC) เป็นการส่งเสริมการวิจัยและความร่วมมือคลังสมองระหว่างไทยจีน โดยจะทำงานใน 4 ด้าน 1. ร่วมส่งเสริมโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์หนึ่งแทบหนึ่งเส้นทาง 2.แลกเปลี่ยนทางด้านนักวิจัยระหว่างไทย - จีน 3.ร่วมจัดตั้งกองทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการวิจัยไทย - จีน 4.การแลกเปลี่ยนผลการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคม

พล.อ.สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนายการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสถาบันวิจัยการพัฒนาและยุทธศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยประชาชนแห่งประเทศจีน(Renmin University of China)ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย - จีน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ นครปักกิ่ง ศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย – จีน เป็นคลังสมองที่ระดมสมองและหาแนวทางแก้ปัญหาเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายให้กับรัฐบาลของทั้งสองประเทศ สองฝ่ายจะช่วยส่งเสริมงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ จากนโยบายมาเป็นแนวปฏิบัติระหว่างไทย - จีน

 
S__9142365