“พล.อ.อ.ประจิน” เปิดงานวันนักประดิษฐ์ 2562 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 มุ่งส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์ “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศ”
February 4, 2019
สถาบันพระปกเกล้า จับมือ กกต. จัด “DMOC Day” สะท้อนเสียงคนรุ่นใหม่ เสริมแกร่งประชาธิปไตย 4.0
February 5, 2019

โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” มอบบาลานซิ่งบราและหมวก เพื่อผู้ป่วยยากไร้อย่างต่อเนื่อง

 
เชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นจิตอาสา
 

ด้วยปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมนับเป็นภัยร้ายอันดับหนึ่งสำหรับโรคมะเร็งในผู้หญิงไทย ซึ่งการรักษาด้วยเคมีบำบัดส่งผลข้างเคียงทำให้ผู้ป่วยผมหลุดร่วง ผู้ป่วยจึงต้องการหมวกหรือวิกผมเพื่อสวมใส่ปกคลุมศีรษะให้เกิดความมั่นใจในภาพลักษณ์ของตนเองเมื่อออกสู่สังคม แต่ด้วยขบวนการผลิตวิกผมต้องใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทำให้ปริมาณวิกผมไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งที่มีจำนวนมาก

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการผลิตหมวกเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยได้บริจาควัตถุดิบที่เนื้อผ้าอ่อนนุ่ม ไม่ระคายผิวและปราศจากสารพิษตกค้าง พร้อมว่าจ้างให้สตรีบ้านพักฉุกเฉินทำการผลิตหมวกเหล่านี้ เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยสตรีที่บ้านพักฉุกเฉินได้รับความอนุเคราะห์ด้านที่พักอาศัย การดูแล พักฟื้นและฝึกอาชีพจากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทั้งยังเชิญชวนจิตอาสาจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมพลังในการประดับตกแต่งหมวกให้มีความงดงาม พร้อมส่งพลังใจให้กับผู้ป่วยให้มีกำลังใจ ที่เข้มแข็งเพื่อสู้กับโรคร้ายนี้

นอกจากโครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม จะมอบหมวกที่ประดับตกแต่งสวยงามแล้ว ยังร่วมมอบ Balancing Bra ซึ่งเป็นบรารุ่นพิเศษเพื่อการเติมเต็มให้สตรีผู้สูญเสียเต้านม ด้วยการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด 36 ปี เพื่อให้ได้บราและเต้านมเทียม มีคุณภาพสูงที่เทียบเคียงของจริงมากที่สุด ทั้งขนาด ผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่มอย่างเป็นธรรมชาติและน้ำหนักที่สมดุล เพื่อให้เกิดความสมดุลในการทรงตัว ไหล่ไม่เอียง ไม่ปวดคอ ไม่ปวดหลัง รวมถึงป้องกันแผลผ่าตัดจากการเสียดสี สร้างความมั่นใจในการ แต่งกายและการดำเนินชีวิตประจำวัน แก่ผู้ป่วยเต้านมเต้านมยากไร้ภายใต้การดูแลรักษาของสถาบัน มะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ชลบุรี ลพบุรี ลำปาง อุบลราชธานี อุดรธานี และสุราษฏร์ธานี รวม 8 สถานพยาบาลทั่วประเทศ

โดยในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาได้มอบหมวกจำนวน 3,350 ใบพร้อม Balancing Bra ซึ่งประกอบด้วยบราและเต้านมเทียม จำนวน 1,550 ชุด รวมมูลค่าเป็นเงิน 2,530,000 บาท