บ้านปูฯ เดินหน้าสมาร์ทซิตี้โซลูชัน สนับสนุนโรงเรียนนานาชาติรักบี้ ประเทศไทย สู่การเป็นสมาร์ทแคมปัสเต็มรูปแบบ
February 7, 2019
ฐานะสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม
February 7, 2019

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คว้าสองรางวัลใหญ่ระดับภูมิภาค โครงการนวัตกรรมระบบ Shared Service

 
Photo_KSC_SSON Award
 

“กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คว้าสองรางวัลใหญ่” : ดร.ลิสา พัทธ์วิวัฒน์ศิริ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิรูปธุรกิจ เป็นตัวแทนกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล รับมอบรางวัลชมเชยประเภท “Excellence in Automation” จากความสำเร็จของโครงการ Robotic Process Automation (RPA) Initiative และรางวัลชมเชยประเภท “Best Process Innovation” จากความสำเร็จของโครงการ Merchant Management System จากเวที ‘Shared Services and Outsourcing Excellence Awards’ ที่จัดโดย The Shared Services & Outsourcing Network (SSON) ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องโครงการระบบ Shared Service ที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมหรือการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน