CW-X ที่สุดแห่งนวัตกรรมชุดออกกำลังกาย นำทัพนักวิ่งเยือนมหกรรมงานวิ่งประจำปี “Kyoto Marathon 2019”
February 26, 2019
ปตท.สผ. เดินหน้าแผนงานแหล่งบงกช-เอราวัณ ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต สร้างประโยชน์ให้กับประเทศ ประชาชน และการเติบโตของบริษัท
February 26, 2019

บ้านปูฯ รับโล่เกียรติคุณ ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาของประเทศไทย

 
image001 (6)
 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก นำโดย นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย-องค์กรสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบโล่เกียรติคุณจาก รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตี้ย (ขวามือในรูป) อธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะให้การสนับสนุนเงินจำนวน 1 ล้านบาท ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาของประเทศไทย ณ ห้องประชุม 108 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การทำแผนยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาของประเทศไทยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้ดำเนินงานร่วมกับที่ปรึกษาจากประเทศญี่ปุ่นจัดทำแผนดังกล่าวรวมถึงการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ด้วยกรอบเวลา 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศไทยให้สามารถพัฒนาศักยภาพคนทั้งในวัยเรียนและวัยทำงาน ส่งเสริมงานวิจัย และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชาติบ้านปูฯ เชื่อว่า “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” จึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ซีเอสอาร์) โดยเน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรและอนาคตของชาติ เกิด “การเรียนรู้” อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างมั่นคงในระยะยาว