บ้านปูฯ รับโล่เกียรติคุณ ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาของประเทศไทย
February 26, 2019
ตะลุย 5 ดินแดนลึกลับบนเส้นทางชายฝั่งอันดามัน กับ “ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์”
February 26, 2019

ปตท.สผ. เดินหน้าแผนงานแหล่งบงกช-เอราวัณ ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต สร้างประโยชน์ให้กับประเทศ ประชาชน และการเติบโตของบริษัท

 
FFA505FFCEFEAA0151E78BA37E1EB7BE
 

บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ปตท.สผ. อีดี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ยืนยันความพร้อมที่จะสร้างความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชและเอราวัณตามแผนงาน มั่นใจข้อเสนอตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ทั้งด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากก๊าซธรรมชาติจะมีราคาขายที่ถูกลงกว่าปัจจุบัน และบริษัทยังคงได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม เชื่อมั่นทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนผ่านผู้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประเทศในอนาคต

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. เปิดเผยภายหลังการลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต แปลง G1/61 หรือแหล่งเอราวัณ และแปลง G2/61 หรือแหล่งบงกช เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า จากนี้ไป ปตท.สผ. อีดี จะเดินหน้าตามแผนงานที่ได้เตรียมการไว้ โดยมีเป้าหมายหลักคือการรักษาความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยจากทั้งแหล่งบงกชและเอราวัณ โดยในส่วนของแหล่งบงกชซึ่ง ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการอยู่แล้วนั้น บริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องทันที ส่วนแหล่งเอราวัณนั้น ปตท.สผ. อีดี จะดำเนินงานตามแผนงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านสิทธิการดำเนินการ (Transiton of Operations) โดยจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และผู้ดำเนินการแหล่งเอราวัณในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการและผลิตก๊าซธรรมชาติเพื่อเป็นพลังงานให้กับประเทศได้อย่างต่อเนื่องในปี 2565