กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผนึกพลัง 6 กระทรวง เดินหน้าประกาศยุทธศาสตร์ชาติแผน 20 ปี ประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ “สังคมสูงอายุ” รับมือสังคมสูงวัยในอนาคต
March 13, 2019
ธุรกิจอสังหาในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก และความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้ายุคใหม่!!
March 13, 2019

กนอ.ผนึกบิ๊กบราเธอร์รายใหญ่ในนิคมฯอมตะชิตี้ชลบุรี เสริมแกร่งSMEs-สตาร์ทอัพ ต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรม

 
ภาพลงนามความร่วมมือ (1)
 

กนอ. ผนึก บิ๊กบราเธอร์รายใหญ่กว่า 10 องค์กร ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ ชลบุรี ลงนามขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต พร้อมเป็นพี่เลี้ยงแนะSMEs- สตาร์ทอัพ มีเทคนิคต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างจุดเด่น เพิ่มมูลค่า ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนเสริมแกร่งธุรกิจรับการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออก

ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ระหว่าง กลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (Big Brother) จำนวน 10 องค์กร ประกอบด้วย สถาบันไทย-เยอรมัน, บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน), บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด, บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด,บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด, บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จํากัด, บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย โดยเป้าหมายการลงนามในครั้งนี้เพื่อแสดงเจตจำนงร่วมกัน ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ SMEs และ Start up ให้เข็มแข็ง เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งธุรกิจยุคใหม่ อำนวยความสะดวก และหาแนวทางช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ให้แก่ภาคเอกชนและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว