ดานอน-เซ็ปเป้ เบฟเวอเรจเจส ฉีกกฏเครื่องดื่มแบบเดิมๆ เอาใจชาว iGen ส่ง “B’lue” ลัดฟ้ามาถึงมือคนไทยให้ฟิน ทะลุปรอท ซัมเมอร์นี้!
March 14, 2019
เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกโรงพยาบาลสมิติเวชและพันธมิตรชั้นนำ เปิดให้บริการ Samitivej Virtual Hospital
March 14, 2019

TTW เผยผลประกอบการปี 61 กำไรสุทธิ 2,841.9 ล้านบาท เตรียมขออนุมัติผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลครึ่งปีหลังอีก 0.30 บาท/หุ้น

 
วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีทีดับบลิว
 

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 2,841.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 178.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 เติบโตดีขึ้นเมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน ทั้งนี้สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 23,330.4 ล้านบาท หนี้สิน 10,965.6 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 12,364.8 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สิน : ทุนเพียง 0.89 เท่า

จากผลประกอบการของปี 2561 และฐานะการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2562 อนุมัติจ่ายปันผลครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อเดือนกันยายน 2561 รวมเงินปันผลตลอดปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาทเป็นจำนวนเงิน 2,394 ล้านบาท บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท