Wacoal ร่วมฉลองยิ่งใหญ่ครบรอบ 7 ปี Lazada
March 18, 2019
พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 117 วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
March 18, 2019

กระทรวงพาณิชย์ชวนผู้ส่งออกสมัครรางวัล PM EXPORT AWARD 2019 สร้างโอกาสสู่ผู้นำการค้าโลก

 
พาณิชย์
 

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เริ่มโครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2562 หรือ รางวัล Prime Minister’s Export Award 2019 (PM Export Award) รางวัลเกียรติยศสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกและผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นที่พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจนสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ภาพรวมการส่งออกของไทยในปีที่ผ่านมาเผชิญกับหลายปัจจัยจากทั้งภายในและภายนอก อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายผลักดันการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้นการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีการพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการให้มีศักยภาพแข็งแกร่งแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ จึงเป็นนโยบายหลักที่ทางกรมได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการ PM Export Award นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีภาพลักษณ์ของความมีคุณภาพโดดเด่นให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม

โครงการ PM Export Award ปีนี้เป็นปีที่ 28 ปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลรวม 573 บริษัท 674 รางวัลโดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจส่งออกที่มีการผลิตสินค้าและบริการไทย ที่มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชาชีพ

สำหรับแนวคิดการจัดงานยังคงตอกย้ำการเป็น “Leading The Way”เส้นทางที่นำผู้ประกอบการไทยสู่ความสำเร็จในระดับสากล ความพิเศษของปีนี้คือมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของโครงการสู่ผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆของไทยเพราะผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาคย่อมมีความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน เปรียบเสมือนพลังเล็กๆ ที่หล่อหลอมเป็นองค์ประกอบพลังที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ

 
กดกหกดหด