บ้านปูฯ บ่มเพาะแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” แก่โรงเรียนในอุปถัมภ์ ถอดรหัสความต้องการของทุกฝ่าย สู่เป้าหมายร่วมที่ตอบโจทย์
April 2, 2019
มาสเตอร์การ์ดแต่งตั้ง ไอลีน ชูว ขึ้นแท่นผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมียนมาร์คนใหม่
April 2, 2019

สภากาชาดไทยจัดเสวนาเรื่อง “Road Safety ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา” (Safety Ride Drive Together)

 
4 (3)
 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “Road Safety: ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา (Safety Ride Drive Together)” ซึ่งจัดโดยคณะทำงานโครงการรณรงณ์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุม 1210 โซน B ชั้น12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ