3 ผู้ว่าการการไฟฟ้า เยี่ยมชมเทคโนโลยี ชไนเดอร์ อิเล็คทริค
April 17, 2019
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบเงินบริจาครวม 400,000 บาท เพื่อร่วมบรรเทาวิกฤติไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือ
April 17, 2019

ทิพยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี จัดพิธี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 
S__13705223
 

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี จัดพิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 17 เมษายน 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรี พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง และทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานี รวมถึง พระองค์ยังฟื้นฟูประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม มีการติดต่อค้าขายกับประเทศต่าง ๆ มีการสร้างถนนและขุดคลอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคม รวมถึงส่งเสริมด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของประชาชนโดยมี พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช อดีต ผบ.ทร. แพทย์หญิง คุณหญิงนงนุช ศิริเดช รองประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม คุณบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ดร.ปนีตา นิตยากร นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย หน่วยหนุมานทิพย จิตอาสา และกัลยาณมิตรธรรม ร่วมพิธี ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน จ.จันทบุรี