ฟิวส์ – กิติกร ถวายการขับร้องเพลงผู้บ่าวเต่างอย(มหาชน) หน้าพระที่นั่งพระเทพฯ งานสถานทูตลาว
April 25, 2019
กรมทางหลวงเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา
April 25, 2019

ทิพยประกันภัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ร่วมจัดรายการสโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา “เสวยราชสมบัติกษัตรา”

 
S__14008324
 

เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลของปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ร่วมจัดรายการสโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนาพร้อมชมศิลปวัตถุอันเกี่ยวเนื่องด้วยสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชในอดีต “เสวยราชสมบัติกษัตรา” เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มาร่วมให้ความรู้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรมศิลปากร