กรุงเทพประกันชีวิต ยกทัพผลิตภัณฑ์ทางการเงินร่วมงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 13
August 14, 2019
TIP Lady ให้มากกว่าประกันชั้น 1 เอาใจคุณแม่คุณลูกทุกสไตล์ ด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มถึง 3 ต่อ
August 15, 2019

"ขับเคลื่อนทุกความสำเร็จด้วยเทคโนโลยี" 14 สิงหาคม วันคล้ายวันสถาปนา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

 
S__19284063
 

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พร้อมรับการแข่งขัน ฝัง DNA สู่พนักงานเพื่อปรับภาพลักษณ์องค์กรด้วยคีย์เวิร์ด CATALYST เน้นสร้างประสบการณ์ลูกค้าและความรวดเร็วในการให้บริการ มุ่งนำเทคโนโลยีตอบโจทย์ลูกค้าก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นใจ

แนวทางที่ CAT ให้ความสำคัญปลูกฝัง DNA ให้กับพนักงานประกอบด้วย การคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก (Customer Centric) ความรวดเร็วในการปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (Agility) การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรในทุก ๆ ด้าน (Trustworthy) การทุ่มเทสร้างสรรค์ให้กับองค์กร (Advocacy) ความเป็นผู้นำที่ไม่ได้ผูกกับตำแหน่ง (Leadership) ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่โดยไม่นำปัจจัยด้านอายุมาเป็นอุปสรรค (Young at Heart) ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะทางอารมณ์ที่สามารถสะท้อนผ่านการปฏิบัติหน้าที่ได้ (Skill) และความพร้อมในการเติมเต็มให้ทีมสามารถทำงานได้บรรลุผลสำเร็จ (Teamwork)

 
S__19284062

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT หรือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

 
 
S__19284064
 

Comments are closed.