ดร.สมพร สืบถวิลกุล นำทิพยปะกันภัย กำไรสุทธิครึ่งปีแรก963ล้านบาท
August 13, 2019
สบู่จิ๊กซอว์ ME เกรดพรีเมี่ยม ได้รับการตอบรับจากลูกค้าซื้อสินค้า ในงานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2019 จำนวนมาก
August 13, 2019

"ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2562 ภายใต้โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน โดย อบต.หนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

 
S__19087963
 

"ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2562 ภายใต้โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน โดย อบต.หนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ร่วมใจกันสานต่อ โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของป่าไม้และแหล่งน้ำ โดยช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างต่อเนื่อง ทางรัฐบาลได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มาดำเนินการเพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันป้องกันและรักษาพื้นป่าไม้ที่มีอยู่ของประเทศ

ด้านวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินการโครงการในครั้งนี้คือต้องการเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้ยืนต้นให้เป็นแหล่งต้นน้ำ ตามแนวทาง การเพิ่มเป้าหมาย 40% ของพื้นที่ประเทศ รักษาสมดุลทางธรรมชาติในพื้นที่ป่าและส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจตามชนิดและรูปแบบที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
S__19087965
 
 
S__19087966
 

Comments are closed.