ไทยสมายล์ เพิ่มช่องทางออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ช่วยลูกค้าองค์กรสะดวกยิ่งขึ้น
January 7, 2020
CSR 2020 วาระทางสังคม ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน
January 7, 2020

โครงการ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ดูงานฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น


 

            นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อํานวยการธนาคารออมสิน (แถวหน้า ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน นำผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปีที่ 7 ดูงานด้านการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ และความทันสมัยด้านนวัตกรรมต่างๆ ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น อาทิ Fukuoka Growth Next (FGN) หน่วยยงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือสตาร์ทอัพใหญ่สุดในญี่ปุ่น, โรงผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วยหุ่นยนต์ ณ Yaskawa Electric Corporation ที่ปัจจุบันหุ่นยนต์ของ Yaskawa ได้ขยายตลาดสู่อุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสําอาง ตลาดชีวการแพทย์และได้ขยายตลาดไปสู่สาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์มีค่าและเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจสายพันธุ์ใหม่ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต