สองโรงพยาบาลผนึกกำลังจิตอาสา
January 13, 2020
คอนเสิร์ตการกุศลเพื่อช่วยสัตว์จากไฟป่าที่ออสเตรเลีย ‘From Thailand to Australia: A Fundraising Concert to Save Australian Animals’
January 13, 2020

อดีตรองนายกฯ กราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ


 

อดีตรองนายกรัฐมนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ (ที่ ๕ จากขวา) พร้อมคณะ ร่วมกราบสักการะ พระบรมเกศาธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปปางประทานพร ภปร.ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร และได้กราบนมัสการ พระธรรมรัตนะ เถโร เจ้าอาวาสวัด Nelligala International Buddhist Centre สถานที่ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุที่สำคัญองค์นี้