ปั้น ปรุง เปลี่ยน ธุรกิจใหม่ ให้ DIProm: Fullfill New Enteroreneurs
January 15, 2020
BAM มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
January 15, 2020

BAM มอบความสุขวันเด็กแห่งชาติ


 

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชนหรือ BAM พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบทุนการศึกษาพร้อมรองเท้านักเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสันทะ  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2563