BAM มอบความสุขวันเด็กแห่งชาติ
January 15, 2020
“มูลนิธิคุณ” ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการแยกขยะและการแยกขยะอย่างเหมาะสม ให้แก่เยาวชนไทย
January 15, 2020

BAM มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์


 

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนจำนวน 400,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  ให้แก่โรงพยาบาลนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยมี นพ.ณรงค์ศักดิ์  แตงอ่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่นเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563