BAM มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
January 15, 2020
ทรูมูฟ เอช แจกโชคทองล้าน กับแคมเปญ “มหกรรมแจกทองล้าน กับทรูมูฟ เอช” ชวนเสริมดวงปังรับปีหนูทอง
January 15, 2020

“มูลนิธิคุณ” ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการแยกขยะและการแยกขยะอย่างเหมาะสม ให้แก่เยาวชนไทย


 

นางสาวปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธาน และ นายธนนริศร์ ศิริมุขธนานันต์ รองประธานฝ่ายบริหาร มูลนิธิคุณ พร้อมด้วยพันธมิตร ถุงขยะ เอ็นจอย โดย บริษัท เอส.ดี.เจ. อินเตอร์ จำกัด ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 มอบความสนุกควบคู่ความรู้ให้กับน้องๆ หนูๆ นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อย วัยอนุบาลถึงประถมศึกษา อายุระหว่าง 3 – 12 ปี ภายในงานมีบูธนิทรรศการและกิจกรรม ปลูกจิตสำนึกในการแยกขยะ เพื่อส่งเสริมการแยกขยะอย่างเหมาะสม และเรียนรู้กิจกรรม 3R ผ่านการลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การแสดงชุดพิเศษจากละครหุ่นเชิดแสนน่ารัก (Puppet Show) ผ่านตัวการ์ตูนและกิจกรรมที่เด็กๆ ชื่นชอบเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่น่าสนใจและชวนให้ติดตาม และได้ร่วมเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อยกันอย่างสนุกสนาน  รวมถึงการแสดงชุดพิเศษกิจกรรมเข้าจังหวะอย่าง Junk Stomp ซึ่งอุปกรณ์ประกอบการแสดงทำมาจากขยะที่ผ่านการคัดแยกเกือบทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลและบูธกิจกรรมจากพันธมิตร เพื่อให้น้องๆ ได้ร่วมกิจกรรม อาทิ บูธนิทรรศการความรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและการคัดแยกขยะ ซึ่งผลิตจากกระดาษลูกฟูกรีไซเคิล ของ เอสซีจี  ที่ให้ความแข็งแรงทนทานสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง และการแจกถุงขยะสำหรับแยกขยะจากแบรนด์ เอ็นจอย อีกทั้งมูลนิธิคุณยังเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และในระดับภาคการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้การคัดแยกขยะมูลฝอยเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการรณรงค์ให้นำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไปในอนาคต