สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 เปิดที่ทำการใหม่แล้ว ที่ชั้น 5 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์
January 17, 2020
ททท.จับมือ TFOPTA กระตุ้นเที่ยวใต้ ด้วยแนวคิด “ชีพจรลง South Wow ทุกสไตล์”
January 17, 2020

หม่อมเต่า รมว.แรงงาน แจ้งข่าวดี นายจ้าง ประกาศขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ออกไปอีก 7 วันทำการ

        

 

 

       หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พ.ศ.2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจของนายจ้าง ซึ่งจะส่งผลต่ออันดับที่ดีขึ้นของประเทศไทยในการประเมินของธนาคารโลก และเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนให้ได้รับความคุ้มครอง อีกทั้งเป็นการพัฒนาการสื่อสารข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนผ่านระบบ (e-Service) และเป็นการดำเนินการที่จะตอบรับการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือ Doing Business ซึ่งธนาคารโลกหรือ World Bank จะประกาศผลการจัดอันดับเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2019 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 27 และในปี 2020 อยู่ในอันดับที่ 21 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานที่โดดเด่นบนเวทีโลกอีกด้วย
ด้าน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาให้นายจ้างยื่นแบบและนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ในครั้งนี้ ว่า นายจ้างจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจะขยายกำหนดเวลา ในกรณีนายจ้างยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ออกไปอีก 7 วันทำการนับแต่วันที่พ้นกำหนดวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2564 รวม 24 เดือน สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนสถานประกอบการทำธุรกรรมผ่านระบบ (e-Service) และนำส่งข้อมูลสมทบ และเงินสมทบ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) เพื่อความสะดวก ลดขั้นตอน ระยะเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนและรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงแรงงาน ในการที่จะช่วยส่งผลดีต่อการจัดอันดับธนาคารโลกครั้งต่อไปอีกด้วย นายจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเงินสมทบ โทร.0 2956 2269-73 หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ
———————————-
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน