TIP สนับสนุน 30 ปี สิงห์แดง EPA รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ หลักสูตรที่สร้างผู้นำระดับประเทศ
January 20, 2020
แคนนอน เปิดตัว EOS-1D X Mark III สุดยอดกล้องฟูลเฟรมขั้นเทพ ที่สามารถถ่ายวิดีโอ 4K โดยไม่ต้องครอป พร้อมฟีเจอร์ใหม่มากมาย เพื่อคุณภาพสูงสุดของ ภาพนิ่งและวิดีโอ
January 21, 2020

BAM เปิดสำนักงานภูเก็ตรองรับธุรกิจ ปรับโครงสร้างหนี้ – จำหน่ายอสังหาฯ


 

            BAM เปิดสำนักงานภูเก็ตรองรับการขยายธุรกิจ พร้อมให้บริการปรับโครงสร้างหนี้ และจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรกับลูกค้า ชี้สำนักงานต่างจังหวัดถือเป็นเครือข่ายส่งเสริมธุรกิจของ BAM ที่เข้มแข็ง สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และคุ้นเคยกับชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างดี

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ เลขที่ 5/5 , 5/11 หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร BAM  นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมงานพิธีเปิดสำนักงานภูเก็ตอย่างเป็นทางการ

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  กล่าวว่า BAM เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงิน และฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน BAM  มีการบริหารงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากการวางกลยุทธ์จัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขายให้เกิดประสิทธิภาพ  รวมถึงการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ และเทคโนโลยีให้ทันสมัยแล้ว   หนึ่งในแผนงานพัฒนาธุรกิจของเรา ก็คือ  การขยายและปรับปรุงสำนักงานให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขารวมทั้งสิ้น  26 แห่ง ในครั้งนี้ได้ทำการเปิดสำนักงานภูเก็ตอย่างเป็นทางการ โดยสำนักงานภูเก็ตแห่งนี้  จะดูแลอสังหาฯ และลูกค้า  BAM  ทั้งในจังหวัดและครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงาด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานต่างจังหวัดถือได้ว่าเป็นเครือข่ายที่ส่งเสริมธุรกิจของ BAM ได้อย่างเข้มแข็ง เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และมีความคุ้นเคยกับชุมชนในท้องถิ่น ทำให้เข้าใจสภาพตลาดได้เป็นอย่างดี สำนักงานต่างจังหวัดมีการวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการออกบูธ นับเป็นช่องทางในการสร้างฐานลูกค้า และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นศูนย์กลางอันดามัน ที่มีโครงสร้างพื้นฐาน เหมาะสมแก่การลงทุนสูง ตามข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการวางแผนขยาย ธุรกิจการค้าให้เจริญเติบโตทุกด้านอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะด้านการบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเมืองการท่องเที่ยวระดับ โลก มีการเร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรองรับนักท่องเที่ยวจากนานาชาติ และมีโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (Tramway) โดยแนวเส้นทางมาสิ้นสุดที่ตำบลฉลอ       นี้ด้วย  ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุน  ส่งผลให้ความต้องการด้านอสังหาฯ เพื่อประกอบธุรกิจการค้าหรือเป็นที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นด้วย