วาโก้มอบอาชีพสร้างรายได้ แก่สตรีในบ้านพักฉุกเฉินต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
January 21, 2020
กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีหน่วยงานกระทรวงแรงงาน เขตพื้นที่กรุงทพฯ และปทุมธานี Sport Day for Healthy Thailand “เพื่อแบบอย่าง ลูกจ้างและผู้ประกันตน”
January 21, 2020

TPCH ให้ข้อมูลนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ


 

คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) คุณสมพิศ แสนเรือง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ที่ 1 จากซ้าย) คุณจันทกานต์ จันทร์พลังศรี นักลงทุนสัมพันธ์ (ที่ 1 จากขวา) บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ (TPCH) ร่วมให้ข้อมูลทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2563 แก่นักลงทุนสถาบันภายในประเทศ ในงาน “Finansia Investment Conference 2020” จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) เป็นปีที่ 2 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ  เมื่อเร็วๆ นี้