โครงการงานวิ่งการกุศล Nan City Run Fun Fest2019 และ โครงการ Green Life Give and Run 2019 ส่งต่อความสุขถึงมือน้องๆเรียบร้อย
January 31, 2020
“การกำจัดขยะจากหน้ากากอนามัย” By Green life Plus
January 31, 2020

 “Thai Mix Festival รวมความเป็นไทยไว้ในงานเดียว” เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร


 

วันนที่ 31 มกราคม 2563 นายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “Thai Mix Festival รวมความเป็นไทยไว้ในงานเดียว” เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า และเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และส่งเสริมให้ตลาดน้ำ อ.ต.ก. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่รวบรวมสินค้าเกษตรตามฤดูกาล สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าศิลปหัตถกรรม อาหารคาว – หวาน อาหารท้องถิ่นตามวิถีชีวิตคนไทยดั้งเดิม โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกรมคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน
กิจกรรมงาน “Thai Mix Festival รวมความเป็นไทยไว้ในงานเดียว” ภายในงานพบกับ มหกรรมบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ราคา 89 บาท/ชั่วโมง  (โดยจัดวันละ 3 รอบ)