“กบข. เชื่อมั่นตลาดหุ้นไทยเหมาะสมทยอยเข้าลงทุนระยะยาว หลังดัชนี SET Index แตะระดับ 1,370 จุด”
February 27, 2020
TIP รับประกันไวรัสโคโรนา(COVIC-19) ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสินจำกัด
February 27, 2020

TOA และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ เดินหน้าทำความดีตอบแทนสังคม จัดกิจกรรมผ่าตัดต้อกระจกฟรี ผ่านโครงการ ดวงตาสดใส ไร้โรคต้อปี 5” ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร


 

     

  

สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี กับโครงการผ่าตัดต้อกระจกฟรีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ กิจกรรมเพื่อสังคมดีๆ ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ และ โรงพยาบาลศิริราช ภายใต้ชื่อโครงการ ดวงตาสดใส ไร้โรคต้อปี 5” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ป่วยต้อกระจก ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดใกล้เคียง ในเขตอีสานตอนบน เข้ารับการคัดกรอง และ ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกจำนวนทั้งสิ้น 195 ดวงตา

คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กล่าวว่า โครงการผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้ยากไร้ ถือเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่TOA และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ที่ประสบปัญหาทางด้านดวงตาและการมองเห็นอันเนื่องมาจากโรคต้อ ให้ได้รับโอกาสในการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่ต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมกับ รพ.ศิริราช มูลนิธิจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และ รพ.สมเด็จพระยุพราขสว่างแดนดิน นำโดย ศจ.คลินิก เกียรติคุณ พญ.คุณไธวดี ดุลยจินดารศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ และ นพ.วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ จัดกิจกรรมในปีนี้ขึ้น ซึ่ง TOA ได้สนับสนุนงบประมาณและค่าใช้จ่าย สำหรับกิจกรรมการผ่าตัดต้อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โครงการ ดวงตาสดใส ไร้โรคต้อปี 5” เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,600,000 บาท โดยผู้ป่วยจะเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวน วัน วันแรกเตรียมตัว วันที่สองได้รับการผ่าตัด วันที่สามเป็นการพักฟื้น เมื่อได้เสร็จสิ้นแล้วผู้ป่วยจะได้รับยา และแว่นตา พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดดวงตาแบบครบชุด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

ขณะที่ นายแพทย์ประจักษ์ เหิกขุนทด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กล่าวว่าปัจจุบันผู้ป่วยโรคต้อในประเทศไทยมีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเสื่อมสภาพของเลนส์ตา จนทำให้เกิดอาการพร่ามัว และ ส่งผลให้เกิดอาการตาบอดในที่สุด และอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญคือการขาดโอกาสในการเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากปัจจุบันแพทย์เฉพาะทาง ด้านดวงตามี

 

จำนวนที่น้อย บาง รพ.มีแพทย์เฉพาะทาง ด้านดวงตาเพียงรายเดียว ทำให้ผู้ป่วยต้องรอคิวในการรักษาและผ่าตัดเป็นเวลานาน ซึ่งบางรายต้องเข้าคิวรอรับการผ่าตัดนานหลายปีเลยทีเดียว

นางจักขิน จันท์กะพ้อ อายุ 63 ปี ชาวบ้าน ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนครหนึ่งในผู้ที่ได้รับการผ่าตัด กล่าวว่า ตนเป็นโรคต้อกระจกที่ดวงตาข้างขวามานานกว่า ปี ที่ผ่านมาชีวิตมีความลำบากเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องพึ่งพาลูกหลานให้ช่วยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง พอทราบข่าวว่ามีโครงการผ่าตัดต้อกระจกฟรีที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จึงได้ให้ลูกหลานพามา เพื่อหวังว่าจะได้รับการรักษาให้กลับมามองเห็นได้อีกครั้ง

ขณะที่นายอุเทน บุปผาวาส อายุ 60 ปี เกษตรกร อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร กล่าวว่า ตนเป็นโรคต้อกระจก มองไม่เห็นมานานกว่า 3 ปี ซึ่งในวันนี้ได้รับโอกาสที่ดี ได้รับการผ่าตัด ก็รู้สึกดีใจ ที่จะได้กลับมามองเห็นและใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง  ต้องขอบคุณคณะแพทย์และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน โดยเฉพาะ TOA และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ที่ทำให้ตนได้มีโอกาสกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง

สำหรับโครงการ ดวงตาสดใส ไร้โรคต้อ ในครั้งนี้ ถือเป็นปีที่ ที่ TOA และ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยที่ผ่านมาได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่าตัดไปแล้วรวมทั้งสิ้น 7,100,000 บาท สามารถผ่าตัดดวงตาผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพู อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ราชบุรี และ สกลนคร ให้กลับมามองเห็นได้อีกครั้ง รวมแล้วกว่า 1,000 ดวงตา อย่างไรโครงการจะประสบความสำเร็จไปไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ร่วมบริจาคเงินมาในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย คุณพูลศรี จงแสงทอง ,คุณสมปาน จิรวัฒนากาล , คุณสมลักษณ์ แสงปราสาทคุณเบญจรัตน์ สิงห์สมบุญ , คุณวราภรณ์ ธเนศวรกุล, , คุณวิไล วณิชย์คูพลังกูรคุณนงนุช จึงสุระ และ คุณประเทือง คูสกุล ซึ่งผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้นอกจากจะร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการแล้ว ยังได้ร่วมเดินทางมาให้กำลังใจผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาต้อกระจกอีกด้วย นับว่าอิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้า