CSR : นับ 1 เต็มตัว ทุกภาคส่วนไทยร่วมรณรงค์ลดใช้ “ถุงพลาสติก”
March 9, 2020
ประกันสังคม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID–19
March 10, 2020

พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 144 ประเพณีสรงน้ำพระพุทธบาทสี่รอย เตียวขึ้นดอย (เดินขึ้นเขา) วัดพระพุทธบาทสี่รอย


 

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณศุภกิจ จิตร์เพิ่มพูลผล รก.ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และCSR ทิพยประกันภัย จัดโครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 144  เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย โดยนำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาพร้อมกัลยาณมิตรธรรมร่วมทำบุญ สรงน้ำ ห่มผ้าพระพุทธบาทสี่รอย ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม จัดโรงทานน้ำดื่ม นอกจากนี้ยังได้จัดหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา นำรถบรรเทาภัย คอยดูแลรับส่งประชาชนที่ร่วมเดินขึ้นเขาไปสักการะรอยพระพุทธบาทสี่รอย ระยะทาง 18 กิโลเมตร ตลอดทั้งคืน ในงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธบาทสี่รอย ประเพณีเตียวขึ้นดอย (เดินขึ้นเขา) วัดพระพุทธบาทสี่รอย แม่ริม จ.เชียงใหม่