ประกันสังคม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID–19
March 10, 2020
Eminent Air เดินหน้าต่อรักษ์โลก ลดขยะ ฉลอง 42 ปี ด้วย “เสื้อยืดอัพไซคลิ่ง”
March 10, 2020

อ.ต.ก.จัดกิจกรรมBigCleaning Dayตลาดปลอดเชื้อCovid-19


 

 

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรม Big Cleaning Dayเพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสCovid-19 และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ณ ตลาด อ.ต.ก.ย่านพหลโยธิน

 

นายศุภฤกษ์เอี่ยมละออ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอ.ต.ก.กล่าวว่า ตลอดเดือนกุมภาพันธ์2563 ที่ผ่านมา อ.ต.ก.
ได้เตรียมมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชี้อไวรัสโคโรนาหรือCovid-19โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยและบริการเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ อ.ต.ก. ใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือเพื่อรักษาความสะอาดนอกจากนี้ยังเพิ่มความถี่
ในการทำความสะอาดพื้นที่ตลาดสดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และในช่วงเย็นหลังจากตลาดปิดให้บริการจะมีเจ้าหน้าที่ทำการล้างพื้นตลาดเป็นประจำทุกวัน

 

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศ ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวปริมาณนักท่องเที่ยวลดลงเป็นจำนวนมาก ซึ่งลูกค้าตลาด อ.ต.ก.ประมาณ 40% ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนทำให้บรรยากาศการจับจ่ายในตลาดค่อนข้างซบเซา ผู้ประกอบการค้าได้รับความเดือดร้อน ด้วยเหตุนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการตลาด อ.ต.ก.และเพื่อสร้างสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในที่ดี จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตลาดปลอดเชื้อ Covid-19 โดยร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร และบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ทำความสะอาดครั้งใหญ่ทั่วบริเวณตลาดสด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธินรวมถึงพื้นที่ทั้งหมดได้แก่ ตลาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดน้ำ อ.ต.ก.อาคารไม้

ดอกไม้ประดับอาคารสัตว์เลี้ยงและอาคารจอดรถ อ.ต.ก. โดยสำนักงานเขตจตุจักรจะนำรถฉีดน้ำจุลินทรีย์ลงในริมคลองบางซื่อเพื่อกำจัดน้ำเน่าเสียและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยบริษัทคาโออินดัสเตรียล (ประเทศไทย)จำกัดให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
ไฮเตอร์ เพื่อใช้ทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมด

 

การจัดกิจกรรมBigCleaningDayตลาดปลอดเชื้อCovid-19ในครั้งนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อ.ต.ก.คาดหวังว่าจะทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวและการจับจ่ายซื้อขายภายใน“ตลาด อ.ต.ก.”ตลาดที่ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อและได้รับการจัดอันดับของสำนักข่าวCNNว่าเป็นตลาดสดดีที่สุดอันดับ 4 ใน 10 ของโลก จะกลับสู่สภาวะปกติในเร็ววัน