HUAWEI CLOUD เปิดตัวอุปกรณ์ผู้ช่วย AI วิเคราะห์ ‘โควิด-19’ ทราบผลแบบ CT Quantification ภายในไม่กี่วินาที
March 13, 2020
SAM มอบเงินบริจาค มูลนิธิพระดาบส
March 13, 2020

อิตัลไทยวิศวกรรมจัดพิธีส่งมอบในโครงการ “ อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน แบ่งปันน้ำใจ ” ครั้งที่ 2


 

นายนิธิพันธ์ เอื้อวิทยา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นประธานส่งมอบในโครงการ “ อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน แบ่งปันน้ำใจ ” ครั้งที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปสร้างห้องน้ำใหม่ ปรับปรุงอาคารเรียน อาทิ ติดตั้งมุ้งลวด ซ่อมแซมบันไดอาคาร รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ จ.นครปฐม โดยมีนางสาวนภาพร ไชยวิภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางปลาหมอ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ “ อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน แบ่งปันน้ำใจ ” มาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 เพื่อตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและการพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้