สังขยาสำเร็จรูปสูตรไทเชฟ อร่อยง่ายๆ ใน 3 นาที
March 18, 2020
ทิพยประกันภัย ยืนยันเราพร้อมดูแลประชาชน ไม่ปรับเพิ่มเบี้ย เดินหน้ารับประกันภัยไวรัสโคโรนา(Covid-19) ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการประกันภัย
March 18, 2020

TIP ส่งมอบความคุ้มครองประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)


ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ส่งมอบกรมธรรม์ ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID -19) ให้กับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองครอบคลุม กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมถึงพนักงานสัญญาจ้าง จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดย ดร.รักษ์และคณะผู้บริหารระดับสูง ได้จัดสรรงบประมาณส่วนตัว เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับพนักงาน ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอยู่ในขณะนี้ ณ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)