ทิพยประกันภัย ยืนยันเราพร้อมดูแลประชาชน ไม่ปรับเพิ่มเบี้ย เดินหน้ารับประกันภัยไวรัสโคโรนา(Covid-19) ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการประกันภัย
March 18, 2020
เชฟรอน (ไทย) จำกัด แต่งตั้ง ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ ประจำประเทศไทย คนใหม่
March 19, 2020

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น


 

คุณจงรักษ์ โปลิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับคุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์
นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
ผู้ก่อตั้ง API academy

และคุณบุรินทร์ ลาดล่าย ประธานกรรมการ นิตยสาร Green Life Plus และกลุ่มสมาชิกนักธุรกิจ sme ในโอกาสเข้าเรียนพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ไขช่วยเหลือ smeไทยในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจกับผลกระทบของโรคระบาด โควิด-19 โดยยังมีคุณนงลักษณ์ นิลวงษานุวัตร ผู้อำนวยการอาวุโส ร่วมให้คำแนะนำ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ ถนนพลโยธิน