Green Life Plus Issue 43 : March 2020
March 25, 2020
TIP มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับบุคลากรกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
March 25, 2020

TIP รับประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับกรมพลศึกษา


ดร.สมพร  สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ส่งมอบกรมธรรม์ ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับ ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวได้ให้ความคุ้มครอง ประกันภัยไวรัส COVID-19  เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้บริหาร บุคลากรของกรมพลศึกษา ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอยู่ในขณะนี้  ณ กรมพลศึกษา สนามศุภชลาศัย