TIP รับประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับกรมพลศึกษา
March 25, 2020
MCVT วิ่งสู้ฟัดโควิด-19 ลุยส่งมอบ MAN ทะลุเป้ากว่า 30 คัน
March 25, 2020

TIP มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับบุคลากรกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ


ดร.สมพร  สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับ นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวได้ให้ความคุ้มครอง ประกันภัยไวรัส COVID-19  เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคลากรของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอยู่ในขณะนี้  โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมรับมอบและเป็นสักขีพยาน  ณ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ณ อาคารจัสมิน ถนนแจ้งวัฒนะ