TIP ให้กำลังใจประชาชน ผ่านเพลง “ห่วงใยเป็นที่สุด” ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19)
March 27, 2020
ไทยสมายล์ประกาศหยุดบินเส้นทางบินไปกลับ กรุงเทพฯ-นราธิวาส ชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563
April 1, 2020

‘จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ’ นำทัพ TOA สู้ศึกโควิด-19 มั่นใจเดินหน้าธุรกิจอย่างแข็งแกร่งทั้งในไทยและอาเซียน


 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำนวัตกรรมสีทาอาคารและผลิตภัณฑ์ปกป้องพื้นผิวแบบครบวงจรในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่าหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 มีมติแต่งตั้ง “นายจตุภัทร์   ตั้งคารวคุณ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน  “นายประกรณ์ เมฆจำเริญ” ที่ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการใหญ่” โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผยว่า ในสถานการณ์ขณะนี้ที่ทั่วโลกกำลังประสบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) แม้กระทั่งในประเทศไทยที่กำลังเผชิญอยู่ก็ตาม ตนในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มั่นใจจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ พร้อมที่จะดูแลบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไป พร้อมกับกลยุทธ์การดำเนินงานในไทยและภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า    คู่ค้าพันธมิตร รวมถึงนักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบันทั้งในไทยและต่างประเทศ  

พร้อมเผยว่า การลาออกของนายประกรณ์ เมฆจำเริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะไม่มีผลกระทบใดๆ            กับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพราะด้วยการเตรียมความพร้อมของระบบการทำงานที่เป็นมืออาชีพ ประกอบกับประสบการณ์ของทีมงานทั้งในไทยและต่างประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน รวมถึงความเชื่อมั่นและไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ จะทำให้การทำงานของ TOA หลังจากนี้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในวงจำกัด ตามประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่มีผลให้มีมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคเป็นการชั่วคราว ซึ่งรวมถึงห้างสรรพสินค้าที่มีร้านค้าโมเดิร์นเทรดจำหน่ายสีร่วมด้วยใน   บางแห่ง บางสาขาเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการติดเชื้อของพนักงานเป็นสำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  โดยได้ออกนโยบายการทำงานที่บ้าน      (Work from Home)โดยใช้เครื่องมือสนับสนุนด้าน ITมาช่วยการทำงาน อาทิ Microsoft Team,      Lotus Note, Line Application และการสับเปลี่ยนทีมงานทุกส่วนไว้รองรับการปฎิบัติงาน เพื่อให้แผนงานของบริษัทฯ ยังคงดำเนินการได้อย่างราบรื่น  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าการจำหน่ายผ่านช่องทางร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายหลักที่ผู้บริโภคยังสามารถซื้อสินค้าได้ตามปกติ รวมถึงช่องทางการขายผ่านโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อไป พร้อมกับการวางแผนการผลิตให้เพียงพอต่อปริมาณการขายในทุกช่องทาง โดยนำเสนอสินค้าการใช้งานแบบครบวงจร (Total Solutions) ที่มากกว่าธุรกิจสีทาอาคาร หรือ Growing Beyond Colors เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ด้วยช่องทางการจัดจำหน่ายที่มากที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยหนุนการเติบโตของยอดขาย ดังนั้น TOAจึงเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถผ่านวิกฤติในครั้งนี้พร้อมกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศไปได้ด้วยกัน นายจตุภัทร์กล่าว