TIP ส่งมอบความคุ้มครองประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
April 13, 2020
GQ Apparel ร่วมสู้ภัย COVID-19 มอบหน้ากากผ้า GQWhite™ Mask 2,000 ชิ้น ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จับมือคนไทยฝ่าวิกฤต
April 13, 2020

วันที่ 13-15 เมษายน 2563 สำนักงาน PEA ให้บริการตามปกติ


#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ … สามารถติดต่อ PEA ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทาง ตามช่องทาง ⬇️
⚡️Application PEA Smart Plus
⚡️1129 PEA Call Center
⚡️ QR Code ตรวจสอบสิทธิ์การขอคืนเงินค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค