คณะผู้บริหาร ไฮเออร์ (ประเทศไทย) ร่วมส่งกำลังใจผ่าวิกฤติโควิด 19 มอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
April 14, 2020
ทิพยประกันภัย ส่งความห่วงใยและกำลังใจผ่าน เพลง “ปีใหม่ไทย สู้ภัยโควิด “
April 15, 2020

Green Innovation : THINK GREEN FOR A BETTER LIVING

 

“จากจุดเริ่มเล็กๆ ที่ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมแม้จะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่จุด

                                          ประกายให้คนในสังคมเริ่มหันมาตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในเวลานี้มากขึ้น”

               คุณศุภรัชฎ์  วีระกุล  ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสผ่ายสื่อสารองค์กร  บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เล่าถึงแนวคิด #Think Green for a Better Living ว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายองค์กรที่แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เห็นว่านนี่คือจิตสำนึกที่ทุกคนจะต้องมีอยู่ในตัวเอง  “เพราะโลกทุกวันนี้มีแต่การใช้ความสะดวกสบายและความ

เคยชินจนลืมนึกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

                 “คำว่ารักษ์โลกที่เป็นกระแสในเวลานี้  ทางแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  คิดถึงเรื่องนี้มานานแล้ว  โดยดูได้จาก

แต่ละโครงการของเราที่มีการนำแนวคิด 3R คือ Reuse Reduce และ Recycle มาใช้อยู่ในทุกส่วนของโครงการ

อย่างเช่น การรดน้ำต้นไม้ในโครงการก็จะใช้น้ำที่ออกจากครัวเรือนที่ผ่านย่ำบำบัดมาตรฐานในโครงการมาใช้

ซึ่งเราได้คิดและใช้วิธีการนี้มาแล้วหลายปี”

                  คุณศุภรัชฎ์ยังบอกด้วยว่า  “ไม่ใช่แค่แนวคิดนี้จะใช้เฉพาะในโครงการที่อยู่อาศัยเท่านั้น  จริงๆแล้ว

เราได้ริเริ่มที่ตัวองค์กร แล้วต่อยอดไม่ที่ตัวพนักงานในองค์กร  ก่อนไปถึงลูกค้าแล้วขยายไปสู่สังคมในหมู่บ้าน

ตามโครงการต่างๆ ของเรา เราคิด เราเริ่ม จากจุดเล็กๆก่อน  ปีที่แล้วเรายังมีนโยบายเลิกใช้พลาสติกอย่างจริงจัง

อย่างขวดน้ำดื่มที่ใช้รับรองลูกค้าก็เปลี่ยนจากขวดพลาสติกมาเป็นกล่องกระดาษ และยกเลิกการใช้แก้วพลาสติก

ที่สำนักงานใหญ่อีกด้วย”

คุณศุภรัชฎ์ วีระกุล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสผ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

 

                    “ก่อนหน้านี้แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เคยใช้น้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกประมาณ 1 แสนขวดต่อปี แต่ภายหลัง

เราได้เปลี่ยนมาเป็นกล่องกระดาษบรรจุน้ำดื่มแทน เริ่มต้นเมื่อเดือนกรกฏาคมปีที่แล้ว ถือเป็นการยกเลิกขวดพลาสติก

ไปเลย ที่เราหันมาใช้กล่องกระดาษ เพราะว่าสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นหลังคาเขียว ( Green Roof ) ได้ โดยในส่วนนี้

เราได้ร่วมกับโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพี่ง (ภาฯ) ยามยาก เพื่อนำหลังคาเขียวไปใช้สร้างบ้านให้กับ

ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมถึงชุมชนและผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสร้างบ้านด้วย โดยเราได้เก็บรวบรวม

กล่องน้ำดื่มที่โครงการและสำนักงานใหญ่ไว้ เพื่อมอบให้โครงการหลังคาเขียว จำนวน 30,000 ใบ เป็นครั้งแรก

เมื่อปลายปีที่ผ่านมา”

                        นั่นเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายรักษ์โลกที่แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ คิดและทำเพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว

“เรายังทำถุงผ้าป่าน แจกให้กับพนักงานทุกคนในบริษัทและลูกบ้านในโครงการสำหรับนำไปใช้ชอปปิ้งนอกบ้าน ก็จะ

ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้อีกทาง  และในปีนี้ก็กำลังผลิตเพิ่มอีก เพื่อรองรับต่อความต้องการของลูกบ้านด้วย”

 

 

                        “ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้ทำกันมาตั้งแต่ปีทีแล้ว แต่นำมาใช้ได้ในปีนี้ก็คือเสื้อ ซึ่งความพิเศษของเสื้อ

ที่เราทำขึ้นมานี้ เป็นการนำขวดพลาสติกมาเปลี่ยนเป็นเส้นใยแล้วนำไปทอ ก่อนตัดเย็บเป็นเสื้อโปโล สำหรับเป็น

ยูนิฟอร์มสบายๆให้พนักงานใส่ทุกวันศุกร์ โดยเสื้อ 1 ตัว จะใช้ขวดพลาสติก 1 ลิตร จำนวน 12 ใบ โดยเนื้อผ้าของเสื้อ

จะมีความนุ่มสวมใส่สบายและไม่ต้องรีดอีกด้วย แต่ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือ นี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการเปลี่ยนขยะ

พลาสติกมาเป็นของที่ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ซึ่งเราผลิตเสื้อแบบใหม่นี้มา 2,000 ตัว ลองคิดดูว่าเสื้อจำนวนเท่านี้

เราสามารถลดขยะพลาสติกได้มากแค่ไหน”

                        ในช่วงท้ายคุณศุภรัชฎ์ วีระกุล ได้ตอกย้ำด้วยว่า “ปัญหาพลาสติกที่เกิดขึ้นในเวลานี้ เป็นผลมาจากความ

เคยชินและความไม่รับผิดชอบต่อการใช้พลาสติก  เรื่องของสิ่งแวดล้อมเชื่อว่าเป็นจิตสำนึกที่อยู่ในตัวของแต่ละคน

ว่าเราทำอะไรลงไปแล้วจะมีผลกระทบอย่างไรต่อคน ต่อโลก ซึ่งหากแต่ละคน แต่ละหน่วยงาน มาเริ่มจุดประกายพร้อม ๆ

กัน ก็จะทำให้เกิดแรงผลักดันที่จะมาช่วยเปลี่ยนพฤติการรมของคนในปัจจุบัน ให้หันมาช่วยดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อม

ได้นั่นเอง”

             

จิตสำนึกรักษ์โลกอยู่ในตัวทุกคน แค่เริ่มลงมือทำโลกก็จะสวยงามมากขึ้น