เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประกาศแต่งตั้งคาวอล พรีท ดำรงตำแหน่งประธานคนใหม่ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (AMEA)
May 20, 2020
‘TOA’ ไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19 เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
May 20, 2020

AGE มอบต้นกล้า ร่วมสร้างต้นแบบชุมชนน่าอยู่


นางสาวปณิตา ควรสถาพร (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครหลวงมอบต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้กับชาวบ้านตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง ในโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระดับตำบล”  โดยมีนายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอนครหลวง (ลำดับที่ 3 จากขวา) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบ พร้อมด้วยตัวแทนภาครัฐและชุมชน ตำบลแม่ลาทั้ง 6 หมู่บ้าน นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ และชมการสาธิตการใช้ถังหมักรักษ์โลก เปลี่ยนเศษอาหารในครัวเรือนเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้  ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดของโครงการ เอจีอีรักษ์ ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างต้นแบบชุมชนน่าอยู่ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้ภัย โควิด-19 ณ ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา