AGE มอบต้นกล้า ร่วมสร้างต้นแบบชุมชนน่าอยู่
May 20, 2020
ไฮเออร์ (ประเทศไทย) จัดยิ่งใหญ่ มอบรางวัลผู้แทนจำหน่ายฉลองยอดขายสูงสุด ประจำปี 2562
May 20, 2020

‘TOA’ ไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19 เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ทั่วถึงทุกพื้นที่


ปทุมธานี และชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิ เขตวัฒนา  เขตวังทองหลาง เขตห้วยขวาง เขตสายไหม เขตคลองเตย เขตคลองสามวา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตบางรัก ฯลฯ

รวมทั้งยังได้ร่วมกับวัดในกรุงเทพมหานคร อาทิ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม วัดระฆังโฆสิตาราม วัดประดู่ฉิมพลี เพื่อน้อมสนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการแจกข่าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนเขตดุสิต เขตพระนคร เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และร่วมกับหน่วยงาน องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ในการแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตคลองสาน เขตธนบุรี ฯลฯ พร้อมตั้งเป้าเดินหน้าโครงการแจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ยังแนวทางช่วยเหลือประชาชนในระยะยาว ช่วงหลังวิกฤติโควิด-19 ผ่านโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพช่างทาสีมืออาชีพกับ TOA เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างจากวิกฤติ  โควิด-19

สุดท้ายบริษัทฯ มีความห่วงใยประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบ เราจึงพร้อมช่วยเหลือและเคียงข้างเพื่อร่วมกันผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน นายจตุภัทร์กล่าว