ไฮเออร์ X ลาซาด้า เอาใจนักช้อปเปิดตัวซีซั่น 2 กับ The Magic Room Show พร้อมโปรโมชั่นสุดปัง ผ่าน Lazada livesteaming
May 22, 2020
Green Life Plus Issue 45 : May 2020
May 25, 2020

PEA จัดโครงการ PEA สู้ภัยโควิด-19 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ให้โรงพยาบาลจำนวน 391 แห่งทั่วประเทศ


ในภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้องทำงานอย่างหนักในการตรวจรักษาประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกระแสไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แพทย์ พยาบาล ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่ 74 จังหวัด มุ่งมั่นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้โควิด-19 เพิ่มประสิทธิภาพให้บริการระบบไฟฟ้าที่มั่นคงภายในโรงพยาบาล โดยการเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ 74 จังหวัด จังหวัดละ 5 แห่ง และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 21 แห่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 391 แห่ง โดยให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ในการใช้ไฟฟ้าด้วยความประหยัดและปลอดภัย
PEA ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเมน ได้แก่สายไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก ส่องจุดร้อน (Thermal Viewer) ตรวจสอบหาจุดร้อน ที่เกินพิกัดของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้าขัดข้องชำรุดเสียหายไม่สามารถทำงานได้ พร้อมตรวจสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ให้พร้อมใช้งานในกรณีฉุกเฉินภายในโรงพยาบาล ให้ข้อแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ระบบมีความมั่นคง สร้างความมั่นใจให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ PEA เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากพายุฝน เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมจัดชุดทำงานเฉพาะกิจ 24 ชั่วโมง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้บริการประชาชนและขอให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งสำนักงาน PEA ในพื้นที่ หรือโทร 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง