เดลต้าเปิดตัวคลาวด์เราเตอร์ 4G รุ่น DX-3201L9 สำหรับการ เชื่อมต่อระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
June 1, 2020
การ์ทเนอร์เผยโควิด-19 ฉุดยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกไตรมาสแรกของปีวูบ 20%
June 2, 2020

ขยายเวลารับสมัครกิจกรรม เชื่อมโยงเครือข่าย   STARTUPกับ SME ด้วยนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ (DBD SERVICE X LOGISTICS STARTUP)


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ขยายเวลารับสมัครกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย   STARTUP กับ SME ด้วยนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ (DBD SERVICE X LOGISTICS STARTUP) ในโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูงเพื่อพัฒนาขศักยภาพธุรกิจ SME  จนถึงวันที่ 15   มิถุนายน 2563

SME จะได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการมากมาย อาทิ  สิทธิพิเศษ และส่วนลดค่าบริการจาก    Logistics Startup ที่เข้าร่วมโครงการของ DBD Service x Logistics Startup เพื่อลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ  สามารถขอรับการสนับสนุน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อช่วยธุรกิจจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ภายใต้มาตรการ depa mini Transformation Voucher (รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.depa.or.th/th/smedigitalcoupon)   โครงการนี้จะช่วยSME ใน การแก้ไขปัญหาการขนส่งและการจัดการคลังสินค้าด้วยนวัตกรรมการขนส่งและการบริหารคลังสินค้าที่ทันสมัยจาก Logistics Startup   และเพิ่มโอกาสและพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

SME ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ขายสินค้าบนระบบออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Website หรือตาม e-marketplace และไม่เป็นสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทำซ้ำ หรือเป็นของลอกเลียนแบบ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สมัครได้ที่ https://www.dbdservicexstartup.com/  ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-962-9955, 095-949-4632 หรือ e-mail : dbdxstartup@gmail.com