ไทยวาโก้ส่งหน้ากากผ้าป้องกันโควิด-19 แก่พนักงานวาโก้ 11 ประเทศทั่วโลก
June 9, 2020
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ OTOP ภาคใต้หรือภาคกลาง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP สู่ดิจิทัล 4.0
June 10, 2020

“TOA” ไม่ทิ้งกัน บริจาครถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูงคันแรกของไทย มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19


นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้เผชิญกับภาวะวิกฤติโควิด-19 TOA ในฐานะบริษัทผู้ผลิตสี โดยคนไทย 100% จึงตระหนักดีว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบในวงกว้าง เราจึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน” สู้ภัยโควิด-19 รวมเป็นจำนวนเงินมากกว่า 100 ล้านบาท โดยการช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบ ในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

ล่าสุด ได้บริจาครถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูงคันแรกของประเทศไทย ที่ห้องพยาบาลเป็นระบบความดันลบ ซึ่งมีการหมุนเวียนของอากาศมากกว่า 12 air change พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 1 คัน เป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้ศูนย์กู้ชีพใช้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภาวะวิกฤติฉุกเฉินโดยเฉพาะ และยังเป็นการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ต่อการติดเชื้อด้วย

ด้าน อ.นพ.ธนดล โรจนศานติกุล หัวหน้าศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้คิดค้นและออกแบบรถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูง กล่าวว่า ถือเป็นรถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูงคันแรกของประเทศไทย ภายในห้องพยาบาลทำงานด้วยระบบความดันลบ ที่ถูกออกแบบเป็นลักษณะพิเศษ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ด้วยระบบการไหลเวียนอากาศที่มีการแยกห้องพยาบาลกับห้องคนขับแบบ 100% โดยภายในห้องพยาบาลติดตั้งระบบปรับอากาศแยก และทำงานด้วยระบบความดันลบ (negative pressure) ที่สามารถดึงอากาศออกจากห้องพยาบาลได้มากกว่า 12 air change per hour ( ตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล) ซึ่งเมื่อทำการทดสอบจริงทั้งแบบจอดและแบบรถวิ่ง สามารถวัดค่าได้สูงถึง 28 air change per hour

โดยอากาศภายในห้องพยาบาลที่ติดเชื้อเมื่อถูกดูดออกสู่ภายนอกรถพยาบาล จะผ่านระบบการกรองเชื้อคุณภาพสูง HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air Filter) ทำให้อากาศที่ออกนอกรถพยาบาลไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น ดังนั้น รถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูงคันนี้ จึงงทำให้ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถออกไปช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงบุคคลากรต่อทีมแพทย์ พยาบาล นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ในรถพยาบาล นอกจากนี้รถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูงคันนี้ยังออกแบบให้ พื้นผิวสามารถทำความสะอาดได้ทั่วถึงตามมาตรฐาน จึงไม่เป็นการเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคด้วย

สุดท้าย บริษัทมีความห่วงใยประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบ เราจึงพร้อมช่วยเหลือและเคียงข้างเพื่อร่วมกันผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน คุณจตุภัทร์ กล่าว