ดีแทคมอบอินเทอร์เน็ตฟรีให้ลูกค้าองค์กรในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล พร้อมเสนอโซลูชั่นเพื่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
June 17, 2020
เต็ดตรา แพ้ค ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะทำให้อาหารปลอดภัย พร้อมสำหรับการบริโภคในทุกที่ เพื่อผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
June 18, 2020

TIP ห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  มอบประกันไวรัสโคโรนา (COVID – 19)


คุณประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  ทิพยประกันภัย  มอบกรมธรรม์ประกันไวรัสโคโรนา (COVID – 19) จำนวน 6,000 กรมธรรม์ เพื่อแทนความห่วงใย รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ กับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ(SCOT)  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ไปรับผู้ป่วยโควิด – 19  โดยมีนายแพทย์หม่อมหลวง สมชาย  จักรพันธุ์  ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รับมอบ ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ