“ทำเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย” หัวใจของงานพีอาร์ ยุค New Normal
June 25, 2020
“ถวายเทียนพรรษามหาจักรพรรดิ” พลังบุญทิพยร่วมสร้าง # 157
June 26, 2020

นั่งสบาย ปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อแบคทีเรีย  เลือก “ฝารองนั่ง” ของโถสุขภัณฑ์จากอเมริกันสแตนดาร์ดที่มีเครื่องหมาย SIAA ISO 22196


 

ห้องน้ำนับเป็นอีกหนึ่งจุดสัมผัสร่วมของสมาชิกทุกคนภายในบ้าน โดยเฉพาะ “ฝารองนั่ง” ของโถสุขภัณฑ์ที่ต้องผ่านการใช้งานตลอดเวลา ในสถานการณ์เช่นนี้การรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามหลักการมีสุขอนามัยที่ดีนับว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนในบ้านควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง วิธีหนึ่งในการปกป้องตัวคุณและครอบครัวที่คุณรักให้ห่างไกลจากเชื้อแบคทีเรียทุกครั้งที่ต้องสัมผัสฝารองนั่งคือการเลือกใช้ฝารองนั่งที่ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติป้องกันเชื้อแบคทีเรีย

อเมริกันสแตนดาร์ด แบรนด์สุขภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก แนะนำฝารองนั่งของโถสุขภัณฑ์          อเมริกันสแตนดาร์ดที่ผ่านการคิดค้นและพัฒนามาจากวัสดุที่มีคุณสมบัติป้องกันเชื้อแบคทีเรีย      (Anti-Bacterial Protection) และยังผ่านการรับรองจาก Society of Industrial Technology for Antimicrobial Articles หรือ SIAA ISO 22196 for KOHKIN ว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวฝารองนั่งได้ โดยการดำเนินการจัดการคุณภาพ ภายใต้ระบบการประเมิน ISO 22196

มองหาสุขภัณฑ์ครั้งต่อไป อย่าลืมมองหา “ฝารองนั่ง” ของโถสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดที่ได้มาตรฐานเรื่องความสะอาด ปลอดภัย ลดแหล่งเพาะเชื้อโรคและสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่ผู้ใช้งานได้ พบกับสุขภัณฑ์รุ่นต่างๆ ของอเมริกันสแตนดาร์ดที่มีเครื่องหมาย SIAA สัญลักษณ์แห่งความปลอดภัย ห่างไกลเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ โถสุขภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Toilet) รุ่น Acacia Evolution,

 

PLAT, Aerozen และ Aerozen G2 รวมถึงฝารองนั่งอัตโนมัติ (E-Bidet) รุ่น Pristine และ Pristine Star