กกท. ทดสอบวิ่งรูปแบบใหม่ ป้องกันโควิท-19 จัดทำคู่มือจัดแข่งขัน เตรียมประกาศใช้สิงหาคมนี้
July 13, 2020
PEA เตรียมพร้อมความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน ในพื้นที่เกาะสมุย
July 16, 2020

UWC ปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ ตัดขายโรงไฟฟ้า รุกธุรกิจไฟฟ้าและโทรคมนาคม


 

UWC ปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ ตัดขาย Non Core โรงไฟฟ้าชีวมวล 3 แห่ง มูลค่ากว่า 851 ล้านบาท พร้อมจ่อไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด กด D/E เหลือ 1.74 เท่า หนุนฐานะการเงินดีขึ้น ปักหมุดลุยธุรกิจไฟฟ้าและโทรคมนาคมเต็มสูบ

นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด(มหาชน) หรือ UWC เล่าว่า บริษัทฯ ปรับโครงสร้างครั้งสำคัญ การตัดขายธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Non Core) โดยหันมามุ่งเน้นธุรกิจเกี่ยวกับไฟฟ้าและเสาโทรคมนาคม ซึ่ง UWC มีความเชี่ยวชาญกว่า 50 ปี

ซึ่งโรงไฟฟ้าที่ขายนั้นเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 3 โรง โดยขายให้กับ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด(มหาชน) หรือ ACE รวมมูลค่า 851 ล้านบาท โดยจะทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 อย่างไรก็ตามการขายโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 3 แห่งนี้จะช่วยให้ UWC ลดภาระการค้ำประกันเงินกู้ของโรงไฟฟ้าที่มีกับธนาคาร ซึ่งสามารถนำเงินที่ได้จากการขายไปชำระคืนหุ้นกู้ โดยจะเป็นการไถ่ถอนก่อนกำหนด ซึ่งจะทำให้บริษัทประหยัดดอกเบี้ยจ่ายเกือบ 10 ล้านบาท ส่งผลให้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ลดลงจาก 3.38 เท่า เหลือเพียง 1.74 เท่า แน่นอนในมิตินี้ ส่งผลให้ฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทดีขึ้น

การขายโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 3 แห่งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถลดภาระการค้ำประกันเงินกู้ของโรงไฟฟ้าที่มีกับธนาคาร กว่า 320 ล้านบาท และจะสามารถนำเงินที่ได้จากการขายไปชำระคืนหุ้นกู้ จำนวน300 ล้านบาท โดยจะเป็นการไถ่ถอนก่อนกำหนด ซึ่งจะทำให้บริษัทประหยัดดอกเบี้ยจ่ายเกือบ 10 ล้านบาท  นอกจากนี้ จะทำให้บริษัทมีภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง รวมทั้งจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ลดลงจาก 3.38 เท่า เหลือเพียง 1.74 เท่า ส่งผลให้ฐานะการเงินและสภาพคล่องของ UWC ดีขึ้น

หลังจากนี้ UWC จะสร้างการเติบโตและผลกำไรโดยเร็วที่สุด จากการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับระบบส่งไฟฟ้าและเสาเทเลคอมในต่างประเทศ ซึ่งจะสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว