วาโก้ยังรับบริจาคบราเก่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปทำลายอย่างถูกวิธี
July 16, 2020
Digital Transformation for Business Thai WIN Dinner Talk
July 20, 2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 223 อัตรา


 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 223 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://job.pea.co.th หรือ QR Code
ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่อนุญาติให้นำอัตลักษณ์ขององค์กร เช่น โลโก้ ชื่อองค์กร ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากพบว่ามีการกระทำดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป