ททท แนะนำ แพลตฟอร์มออนไลน์ Travel Tech เพื่อการท่องเที่ยวในงาน “เที่ยวไทยไฮเทค”
August 11, 2020
Green Energy : “สกายเวลล์ ประเทศไทย” สยายปีก รุกธุรกิจ ยานยนต์พลังงานสะอาดในไทย
August 11, 2020

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค มอบเงินให้กับ“กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 และโรคระบาดต่างๆ”


 

 นายอดิศักดิ์ บางโม รองผู้อำนวยการด้านการตลาดศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ มอบเงินจำนวน 101,665 บาท จากแคมเปญ Stronger Together ช้อปปันสุข (12 มิ.ย. – 6 ก.ค. 63) ให้แก่ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 และโรคระบาดต่างๆ” โดยมีนางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิก เป็นผู้รับมอบ ที่มูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา