พลังบุญทิพยร่วมสร้าง พลังบุญมหาทานมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านตำบลทุ่งลุยลาย # 164
August 18, 2020
อีสท์สปริงประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย
August 20, 2020

รองนายกฯ อนุทิน รับมอบอาคาร “จิตเมตตา ชูชาติ ดาวนภา”โรงพยาบาลคีรีมาศ ด้วยงบบริจาค 100 %


 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบและเปิดอาคารผู้ป่วยนอก “จิตเมตตา ชูชาติ ดาวนภา” โรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่า 50 ล้านบาท ด้วยงบบริจาค 100 % เพิ่มพื้นที่บริการผู้ป่วย ใช้ระบบดิจิทัลอำนวยความสะดวกผู้รับบริการ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดและรับมอบอาคารจิตเมตตา ชูชาติ ดาวนภา (อาคารผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ว่า กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณ คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ที่มีจิตศรัทธาบริจาคอาคาร พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ งบประมาณ 50 ล้านบาท นับเป็นอาคารก่อสร้างด้วยงบบริจาคพร้อมครุภัณฑ์ 100 % ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ลดความแออัดการรับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก ตามแนวทางการแพทย์วิถีชีวิตใหม่ ได้นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการ เช่น ระบบคิวอัตโนมัติ ฐานข้อมูลรวม ลดการใช้กระดาษ และจะเพิ่มบริการคิวออนไลน์ในปี 2564 ยกระดับเป็นโรงพยาบาล SMART HOSPITAL

ทั้งนี้ อาคารจิตเมตตา ชูชาติ ดาวนภา เป็นอาคารสไตล์โมเดิร์น ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยคุณปริทัศน์ เพ็ชรอำไพ บุตรชายคุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 แล้วเสร็จและเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 เป็นที่จอดรถสำหรับผู้มารับบริการ ชั้นที่ 2 เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก ได้แก่ ห้องเวชระเบียน  ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก ห้องแยกโรคเฉพาะผู้ป่วยทางเดินหายใจ  ห้องจ่ายยา  งานการเงิน งานประกันสุขภาพ และชั้นที่ 3 จะเปิดให้บริการเป็น    หอผู้ป่วยในจำนวน 32 เตียง

สำหรับโรงพยาบาลคีรีมาศปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 50 เตียง ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอคีรีมาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีประชากรในความรับผิดชอบ  56,920 คน ผู้รับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นปีละ 5-10% เฉลี่ย 400 คนต่อวัน ในปี 2562 มีผู้ป่วยนอกรับบริการ 139,203 ครั้ง ผู้ป่วยใน 3,144 คน เฉลี่ย 30 คนต่อวัน ทำให้พื้นที่ให้บริการผู้ป่วยไม่เพียงพอกับจำนวนผู้รับบริการ การได้รับอาคารบริจาคครั้งนี้ส่งผลให้อำนวยความสะดวกด้านบริการ สร้างความพอใจให้ประชาชนได้มากขึ้น