กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ดูแลด้านการเงินไม่เคยห่าง
August 20, 2020
Give and Run 2020 มอบทุนสนับสนุนมูลนิธิปั้นเด็กดี
August 21, 2020

แอ็กซอลตารายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 – 2562


 

แอ็กซอลตา (NYSE: AXTA) ผู้นำนวัตกรรมสีพ่นรถยนต์ทั้งสีน้ำและสีฝุ่น รายงานความยั่งยืน ประจำปี  2561 – 2562 โดยบริษัทฯ ยังคงให้คุณค่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งเทคโนโลยี การดำเนินการ และแสวงหาแหล่งวัตถุดิบที่ให้คุณค่ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม

“เราทำทุกสิ่งด้วยการตระหนักถึง “คุณค่า” เป็นสำคัญ ทั้งในเชิงการเติบโตของธุรกิจและในสิ่งที่เราทำ” โรเบิร์ต ไบรอัน ประธานกรรมการบริหารแอ็กซอลตา กล่าว “จากเทคโนโลยีที่เกิดจากนวัตกรรมของแอ็กซอลตา ช่วยลูกค้าประหยัดพลังงาน เพิ่มผลผลิต สร้างความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้จึงออกมาเป็นรายงานความยั่งยืนที่แสดงให้เห็นกระบวนการการทำงานของทีมงานระดับโลกที่ประสบความสำเร็จ พร้อมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การดำเนินธุรกิจของแอ็กซอลตา ให้ความสนใจในเรื่องความยั่งยืน และรายงานดังกล่าวนี้เป็นอีกทางหนึ่งในการแจ้งให้ทราบถึงนโยบาย การดำเนินงาน และความสำเร็จ”

รายงานที่ครอบคลุมระยะเวลา 2 ปี แอ็กซอลตาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในกระบวนการเพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และภาครัฐ รายงานยังเน้นย้ำรางวัลมากมายที่แอ็กซอลตาได้รับ ทั้งจากลูกค้า องค์กรด้านเทคโนโลยี และอื่น ๆ ตอกย้ำถึงศักยภาพ และโปรแกรมความยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

รายงานดังกล่าว ยังแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสีพ่นรถยนต์ของแอ็กซอลตากว่า 150 ปี ตลอดจนเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ทำให้สีมีความสวยงาม ติดทนนาน แอ็กซอลตายังคงลงทุนด้านนวัตกรรม เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 250 รายการ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา และมีการเปิดศูนย์นวัตกรรมระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมสีพ่นรถยนต์ เป็นทั้งศูนย์ผลิตสีระบบสูตรน้ำ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนา

แอ็กซอลตายังคงยืนหยัดในความปลอดภัยและความรับผิดชอบตามสโลแกน “ขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูงสุด” (Driving Perfect Performance) ในปี 2562 แอ็กซอลตาได้รับดัชนีชี้วัดความปลอดภัยที่อัตรา 0.28 ซึ่งเป็นระดับความปลอดภัยสูงสุดในอุตสาหกรรมสีพ่นรถยนต์ ในรายงานยังแสดงเรื่องการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยให้ความสำคัญตลอดทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

ระหว่างปี 2561 – 2562 แอ็กซอลตาให้คำมั่นสัญญากับสังคม และชุมชนท้องถิ่น พร้อมพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยความมุ่งมั่น แอ็กซอลตาจัดทำโปรแกรม Bright Futures สร้างความแตกต่างแก่ชุมชน ร่วมมือกับคู่ค้าทางด้านการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) และการริเริ่มดูแลสิ่งแวดล้อม

สามารถดูรายงานความยั่งยืนแอ็กซอลตา ปี  2561 – 2562 ได้ที่เว็บไซต์ sustainability.axalta.com