“เกษตรฯ.”เร่งปฏิรูปฐานรากภาคเกษตรครั้งใหญ่ คิกออฟรับสมัครร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ทั่วประเทศพรุ่งนี้ หวังแก้ปัญหาความยากจนและหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืน
August 27, 2020
ออมสิน ปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน 50,000 บาท ช่วยภัยน้ำท่วม ดอกเบี้ยปีแรก 0%
August 27, 2020

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการอบรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าเกษตรไปยังประเทศจีน


 

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการอบรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าเกษตรไปยังประเทศจีน กิจกรรมเชื่อมโยงวัฒนธรรม สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ตลาดจีน (Village cultural link to china) และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและการค้า ระหว่างผู้แทนการค้าในประเทศไทย และกองทุนหมู่บ้านฯ จัดโดย สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ ห้องประชุมสักราชพฤกษ์ ภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก