อาม่า โฟน ส่งมือถือ อาม่า 3G+ (RMA 3G Plus) ชูระบบ SOS เป็นจุดขาย หวังเป็นแบรนด์ “ผู้รู้ใจด้านคนสูงวัย”
September 9, 2020
ราชประสงค์ จับมือ ททท. นำทีมฟื้นฟูการท่องเที่ยวพร้อมจุดประกายความสุข ผุดแคมเปญ “Ratchaprasong Stronger Together : Arts from The Heart”
September 9, 2020

สยามคูโบต้า เปิด “คูโบต้าฟาร์ม” อย่างเป็นทางการ ตั้งเป้าเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในอาเซียน


 

สยามคูโบต้า คำนึงถึงการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสําคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศ ในปี พ.ศ.2561 จึงได้ต่อยอดแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS เกษตรครบวงจรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้า พัฒนาพื้นที่ 220 ไร่ ณ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ให้กลายเป็น “คูโบต้าฟาร์ม”  และเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดคูโบต้าฟาร์ม และพระราชทานชื่ออาคารนิทรรศการ “อาคารเกษตรชัยพัฒน์” อันหมายถึง อาคารที่เป็นแหล่งความสำเร็จและความเจริญทางการเกษตร

โดยคูโบต้าฟาร์ม นับเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน บนเนื้อที่มากกว่า 220 ไร่ โดยใช้นวัตกรรมเกษตรครบวงจร เพื่อยกระดับให้เป็นเกษตรแม่นยำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้ผลลัพธ์คุ้มค่า รวมถึงบริหารจัดการรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อนำพาภูมิภาคอาเซียนไปสู่เกษตรยุคใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการนวัตกรรมเกษตรทั้งเทคนิคด้านการเกษตร (Agriculture Solutions) ผสานการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinery Solutions) มุ่งหวังให้ทุกคนได้เข้าถีงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรของไทย โดยได้รวบรวมองค์ความรู้ใน 9 โซนสร้างประสบการณ์จริง ได้แก่

1. โซนปรึกษาเกษตรครบวงจร (KAS Consultant Zone)

2. โซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา (Precision Rice Farm and Crop Rotation Zone)

3. โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory Agriculture Zone)

4. โซนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ (Para Rubber Oil Palm and Fruits Zone)

5. โซนระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Construction Zone)

6. โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ (Modern Field Crop Farm Zone)

7. โซนวิจัยเกษตรครบวงจร (KAS Research Zone)

8. โซนอบรมเกษตรครบวงจร (KAS Training Zone)

9. โซนพื้นที่สร้างประสบการณ์นวัตกรรมการเกษตร (Innovation Experience Zone)