กคช. ส่งความสุขมอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสจังหวัดนราธิวาส
September 21, 2020
เชฟป้อม หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล พรีเซ็นเตอร์คนแรก “วันซ์ คอมพลีท” ที่มาช่วยเติมเต็มความต้องการสารอาหารของทุกคน ให้ “ครบถ้วนทุกมื้อ COMPLETE ทุกวัน”
September 22, 2020

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดนครนายก


 

นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก โดยมีนางไพรวัลย์ ศรีอ่อน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสออกกำลังกาย เล่น และแข่งขันกีฬา มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 500 คน กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก แบ่งการแข่งขันออกเป็นรุ่นอายุ และกีฬาชนิดต่างๆ รวม 9 ชนิด ดังนี้
1. กรีฑา จัดการแข่งขันรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง
2. แบดมินตัน จัดการแข่งขันรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง
3. วู้ดบอล จัดการแข่งขันรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง
4. เซปักตะกร้อ จัดการแข่งขันรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย
5. ลีลาศ จัดการแข่งขันรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง
6. เปตอง จัดการแข่งขันรุ่นอายุ 60-64 ปี และรุ่นอายุ 65 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง
7. กอล์ฟ จัดการแข่งขันรุ่นอายุ 60-64 ปี และรุ่นอายุ 65 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง
8. การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ จัดการแข่งขันรุ่นอายุ 60-64 ปี และรุ่นอายุ 65 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง
9. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จัดการแข่งขันรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง